Forberedning av tømmerstokker

  • Tømmeret vi bruker til boligbygging er levert av MEDENIS – et pålitelig selskap som er en del av LHM-gruppen. Slik kan vi garantere høyeste tømmerkvalitet.
  • Konstruksjonstømmeret kommer fra Sverige. Det er C24-sertifisert for å garantere riktig lastbærende kvaliteter.
  • Konstruksjontømmer og -tømmerstokker er tørket ved bruk av strengt overvåket tørketeknologi, helt til det kun er 18 prosent fuktighet igjen. Denne garantien er kontraktsfestet
  • LHM har et tilstrekkelig lager av tømmerstokker i forskjellige lengder, noen ganger opp til 10 meter for å unngå skjøter i huset.

Tegninger og produksjonsmøter

  • Vi gjør produksjonstegninger av hvert prosjekt ved hjelp av 3D-tegneprogram.
  • I forbindelse med de fleste prosjektene har vi produksjonsmøter hvor alle avdelingsledere deltar og diskuterer hele leveringprosessen fra tegning, spesifikasjoner, materiale, forsyninger, produksjon, tidsplaner, etc. Produksjonsmøtet er vanligvis den siste muligheten til å gjøre endringer i huset uten at det påløper ekstra kostnader for kunden.

Bygging av huset

  • Huset er bygget og montert ved fabrikkanleggene.
  • Alle delene er merket i henhold til planen, demontert og levert til kunden. Vi sender kun kvalifiserte og erfarne mannskaper for å sikre at huset settes sammen på riktig måte.
  • Det tar 1-4 dager å montere huset på kundens tomt. Resten av installasjonsprosessen til “nøkkelen er i døra” tar det gjennomsnittlig opptil 40 virkedager, og varierer avhengig av prosjektets størrelse. Noen ganger leverer vi 100m2 hus på kun tre uker.